Onze services

Wat moet u doen?

Het verdient aanbeveling de huidige gegevensverwerking, datastromen en reeds genomen maatregelen binnen de onderneming te analyseren en in kaart te brengen aan de hand van een privacyaudit. Op basis van deze vaststellingen kan worden bepaald welke zaken nog in regel dienen te worden gebracht, welke interne procedures moeten worden aangepast, welke documenten nog dienen te worden uitgewerkt en zo meer.

Vervolgens dienen deze maatregelen effectief geïmplementeerd te worden en dient - waar nodig - voorzien te worden in:

  • een Privacy Policy
  • een verwerkingsregister
  • verwerkingsovereenkomsten
  • interne procedures
  • aanstelling DPO (Data Protection Officer)
  • uitvoering DPIA (Data Protection Impact Assessment)
  • enz.

Vervolgens dient dit op permanente basis in het bedrijf te worden aangehouden.

Dit alles kan u eenvoudig zelf in orde brengen aan de hand van onze online tool:

Het laten uitvoeren van een privacyaudit op locatie, de uitvoering van het assessment en implementeren van de nodige maatregelen, vergt tijd en kosten. The Privacy House biedt een oplossing op maat van de KMO's, zodat de GDPR op een efficiënte en voordelige manier kan worden ingevoerd. Het verwerken van persoonsgegevens vormt voor het gros van deze ondernemingen niet de essentie van de bedrijfsvoering en met deze gegevens wordt doorgaans sowieso al zorgvuldig omgesprongen.

The Privacy House is een tool van Flex Advocaten (Hamme, Aalst), via dewelke op basis van het invullen van enkele vragenlijsten wordt overgegaan tot het assessment. U ontvangt een uitgebreid verslag waarbij aanbevelingen worden gegeven waar nodig.

Anderzijds omvat het webplatform ook een Privacy Dashboard, een beveiligde online omgeving met het verwerkingsregister dat u kan invullen en tevens een centraal bewaarpunt voor alle adviezen, overeenkomsten, audits edm. inzake privacy. Ook worden u zonder extra kosten templates worden aangeboden (bv. privacy policy) die u toelaten de implementatie zelf door te voeren. Het online platform kan ingeval van controle door de Privacycommissie een bewijs leveren van uw inspanningen inzake privacybeheer.

Deze manier van werken laat ons toe uw onderneming op eenvoudige en voordelige wijze in orde te brengen met de GDPR-wetgeving.

De kostprijs bedraagt éénmalig € 750,00 excl. BTW voor het assessment, het verslag van aanbevelingen en de templates.  Een abonnement op het online dashboard is vrijblijvend en kost € 19,00 per maand of € 199,00 per jaar, met inbegrip van bijstand door Flex Advocaten bij een eventuele controle door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u wenst, kunnen wij ook zorgen voor persoonlijke begeleiding, nazicht, maatwerk, audit op locatie en dergelijke zaken meer tegen een duidelijke en voorafgaandelijke offerte.

In orde met GDPR voor slechts € 750,00 excl. BTW

Stap 1: U vult online een vragenlijst in
Stap 2: Onze juristen bekijken uw antwoorden en stellen een rapport op
Stap 3: In uw online Privacy Dashboard leveren wij u een in te vullen verwerkingsregister en de nodige templates om zich in regel te stellen

Registreer u hier