03.09.2018

Controles op verwerkingsregister

Het feit dat de media-aandacht voor de GDPR sedert de inwerkingtreding in mei van dit jaar wat geminderd is, betekent niet dat deze regelgeving aan belang zou inboeten, integendeel. Zo is bijvoorbeeld de Nederlandse overheid deze zomer aangevat met steekproeven in 10 sectoren teneinde na te gaan of de bedrijven een verwerkingsregister voeren en of dit accuraat wordt bijgehouden (bron).  In augustus publiceerde de Nederlandse autoriteit ook de invordering van een dwangsom van € 48 000 tegen een firma die na aanmaning geen gevolg gaf aan het verzoek van een betrokkene op inzage van zijn gegevens (bron).

In België zijn ons voorlopig nog geen opgelegde boetes onder de vernieuwde wetgeving bekend (wel onder de oude wetgeving), maar de voorbereidingen zijn inmiddels wel getroffen door de omvorming van de Privacycommissie tot de Gegegevensbeschermingsautoriteit. In 2017 werden in België 372 controledossiers opgestart (bron).

De aanleg van een verwerkingsregister is - zelfs in gevallen waar het niet verplicht is - een absolute aanrader om bij een eventuele controle of klacht te kunnen aantonen dat de regels worden nageleefd en dat er binnen het bedrijf aandacht wordt geschonken aan privacy en gegevensbeveiliging.

Via de online tool van The Privacy House kan u op een voordelige manier een verwerkingsregister bijhouden.