25.05.2018

GDPR in werking: weinigen zijn klaar, vooral de overheid niet

Inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden.  Uit resultaten van diverse bevragingen die in de media verschenen, blijkt dat slechts een klein deel van de KMO's klaar zijn met de implementatie van de regels.  Klaar zijn is overigens niet mogelijk, enerzijds omdat staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) nog werkt aan een kaderwet die de Europese regels zal concretiseren en anderzijds omdat GDPR een continu proces is.  Een onderneming moet haar privacybeleid steeds up-to-date houden.  In het bijzonder moet het verwerkingsregister op continue basis worden bijgewerkt zodat steeds alle verwerkingen van persoonsgegevens hierin worden geregistreerd.  The Privacy House biedt u een handige toolkit met dewelke u blijvend in orde kan zijn.