27.06.2019

"Tijd van sit back and relax over GDPR is voorbij."

De inwerkingtreding van de GDPR op 24/5/18 is waarschijnlijk niemand ontgaan, doch sedertdien is de aandacht ervoor bij vele bedrijfsleiders verzwakt.  Het feit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit, het overheidsorgaan dat moet instaan voor de naleving van de privacyregels pas na een jaar effectief is opgestart, heeft daar alleszins toe bijgedragen.  

 

In een artikel in De Tijd van 24 april 2019 waarschuwt de nieuwe voorzitter van de GBA: ‘De tijd van sit back and relax is voorbij.  De Belgische bedrijven vertoonden zeker uitstelgedrag bij de invoering van de Europese databeschermingsregels, omdat de GBA nog geen directiecomité had’.  De GBA telt nu zestig personeelsleden en kondigt aan dat controles zullen aanvatten en sancties volgen indien nodig. 

 

Inmiddels werd ook een eerste effectieve boete bekendgemaakt van 2000 euro voor een burgemeester die persoonsgegevens gebruikt had voor een ander doel dan datgene waarvoor zij verwerkt waren.  Deze beslissing toont het belang aan van het correct in kaart brengen van de gegevensverwerking in een dataregister en het correct omgaan met de voor welbepaalde doeleinden verkregen gegevens.

 

Ondek onze handige online-tool waarmee ondernemingen en organisaties zich voordelig kunnen conformeren aan deze regels.