Welcome to The Privacy House

Elke ondernemer, groot en klein verwerkt wel op een of andere wijze persoonsgegevens: een klantenbestand, een mailinglijst, personeelsgegevens, enz.  Zelfs de verwerking van dergelijke eenvoudige data is aan regels onderworpen.  Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, waaraan elke ondernemer, groot en klein, moet voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens.

The Privacy House biedt een voordelige oplossing voor uw privacybeheer op maat van elke zelfstandige en KMO. Aan de hand van een assessment bepalen we welke stappen uw onderneming moet nemen om te voldoen aan de regels en vervolgens zorgen we ervoor dat u deze probleemloos implementeert. Lees meer ....


News

In een artikel in De Tijd van 24 april 2019 waarschuwde de voorzitter van de GBA ervoor dat vele bedrijven uitstelgedrag vertonen en dat voortaan sanctionerend zal worden opgetreden.

Inmiddels zijn de controles begonnen en werd een eerste boete van 2000 euro uitgeschreven aan een burgemeester die persoonsgegevens voor een ander doel gebruikte dan waarvoor zij waren geregistreerd. Lees meer.